Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 marzec 2018
W dn. 5 marca 2018 r. (poniedziałek) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie.

W trakcie posiedzenia radni zaopiniowali projekty uchwał rady gminy dotyczące:
- przyjęcia planu modernizacji dróg gminnych;
- zmian w budżecie gminy na rok 2018 i w wieloletniej prognozie finansowej;
- zwiększenia o 15 tys. (do kwoty 190 tys.) wsparcia dla powiatu w związku z planowanym poszerzeniem drogi Ciemno –Tuchomie;
- porozumienia z GOK w Tuchomiu dot. ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – poddziałanie 3.1. „Edukacja przedszkolna”;
- trzech spraw związanych z gospodarką nieruchomościami.
 
Ponadto komisje spotkały się z dyrektorami szkół w sprawie budżetu tych placówek na rok 2018 - m.in. w związku z zmniejszeniem dla gminy subwencji oświatowej o 182 tys. zł.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij