Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 13 listopad 2019
W dn. 8 listopada 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Tuchomie:
  • Komisji Budżetowo-Gospodarczej;
  • Komisji Potrzeb Społecznych;
  • Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
 
W trakcie wspólnego posiedzenia komisje zajmowały się następującymi sprawami:
  • wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok;
  • założenia do projektu budżetu na 2020 rok, zapoznanie się z wnioskami, zarys budżetu;
  • rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała ponadto projekty uchwał w sprawach dotyczących zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2019-2027, zmiany w tegorocznym budżecie gminy, zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach EFRROW inwestycji „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie”, sprzedaży działek oraz zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa obywateli (dot. m.in. funkcjonowania OSP i Policji).
 
Komisja Potrzeb Społecznych zapoznała się z:
  • informacją na temat mieszkalnictwa socjalnego;
  • informacją GOPS na temat działalności i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi;
  • informacją na temat rozstrzygniętych w 2019 roku konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych;
  • informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym 2018/2019.
Ponadto komisja ta zaopiniowała projekty uchwał dotyczące rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Kramarzynach przy Szkole Podstawowej w Kramarzynach oraz Gimnazjum w Tuchomiu przy Zespole Szkół w Tuchomiu.

 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij