Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 5 grudzień 2017
W dniu 1 grudnia 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Tuchomie. W trakcie posiedzenia radni zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali projekty: budżetu gminy Tuchomie na rok 2018, wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2027 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Radni rozpatrzyli także i zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał rady gminy w sprawach:
  • porozumienia z gminami i Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Sierznie w sprawie wspólnego aplikowania w ramach konkursu RPO 11.2 gospodarka odpadami (segregacja bioodpadów);
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuchomie dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego (dot. wsparcia dla powiatu na realizację w 2018 r. zadań drogowych – poszerzenie drogi na odcinku Tuchomie - Ciemno oraz przedłużenie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w Masłowicach Trzebiatkowskich);
  • przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie  - wsi Tuchomie w części dotyczącej działek nr 285/6, 285/8, 285/9, 285/10, 395 i części działki nr  756 położonych w Tuchomiu.
Ponadto podczas obrad radni zapoznali się z:
  • wstępnym projektem planu modernizacji dróg gminnych na lata 2018-2022;
  • funkcjonowaniem i działaniami jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie;
  • funkcjonowaniem i działaniami policji na terenie gminy.  

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij