Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 17 maj 2019
Na terenie gminy Tuchomie trwa wymiana liczników na nowoczesne, bardziej precyzyjne wodomierze z systemem odczytu radiowego, umożliwiające dokonywanie odczytów stanu wodomierzy bez wchodzenia na posesje odbiorców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie wodomierze podlegają obowiązkowi okresowej wymianie.
Miejscowość Tągowie została wytypowana jako pierwsza z terenu Gminy Tuchomie do kompleksowej wymiany liczników głównych. Prace związane z wymianą wodomierzy realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, Dariusz Kuik Studziński. Na ten cel w 2019 roku firma zakupiła łącznie 180 wodomierzy z odczytem radiowym. W chwili obecnej trwają prace związane z wymianą wodomierzy w miejscowości Tuchomie przy ul. Jana III Sobieskiego. Wymiana liczników głównych jest bezpłatna.

Zważywszy na zalety jakie niesie za sobą montaż wodomierzy radiowych informujemy, że sukcesywnie wymieniane będą wodomierze w pozostałych miejscowościach gminy Tuchomie. Przy funkcjonującym systemie radiowych odczytów wodomierzy planuje się dokonywać okresowych odczytów wodomierzy przez inkasenta w celu sprawdzenia zgodności stanu wskazywanego przez liczydło wodomierza ze stanem przekazywanym przez moduł nadajnika.

Ponadto przeprowadzone zostaną kontrole zamontowanych podliczników (muszą one posiadać legalizację oraz plombę). Istnieje możliwość zamontowania podlicznika z możliwością odczytu radiowego na koszt własny pod nadzorem przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowego. Wymiana podliczników będzie korzystna dla Państwa ponieważ pozwoli na rzeczywiste naliczenie opłaty za usługi wod – kan.

W czasie prowadzonych robót mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody.

W związku z obowiązkową wymianą wodomierzy zwracamy się do wszystkich odbiorców wody z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do miejsca wymiany wodomierza.

Ponadto informujemy, iż po montażu nowego wodomierza, w przypadku braku zaworu zwrotnego antyskażeniowego na przyłączu wodociągowym, w celu prawidłowego funkcjonowania wewnętrznej instalacji konieczne jest posiadanie naczynia wyrównawczego.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij