Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 18 czerwiec 2013
W dniu 6 czerwca 2013r. w Zielonej Górze podczas Gali Jubileuszowej podsumowującej 10 lat funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym, jej wpływu na rozwój sektora podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz współpracy partnerów lokalnych
Pani Iwona Grudnowska,
inspektor w Urzędzie Gminy w Tuchomiu

w uznaniu osiągnięć w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz twórczego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych
 
została wyróżniona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej tytułem:
„Dobra praktyka aktywnych form pomocy”

Wyróżnienie Pani Iwony Grudnowskiej było  rekomendowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej i Wydziału Polityki Społecznej,  a następnie przez Radę Pomocy Społecznej.
 
Z okazji jubileuszu wyróżnionych zostało 16 osób i 4 podmioty z całej Polski (w tym 2 Centra Integracji Społecznej i 2 Kluby Integracji Społecznej).
Pani Iwona Grudnowska nagrodę odebrała  z rąk Pani Krystyny Wyrwickiej Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej i Pani Marzeny Bartosiewicz Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać na stronie MPiPS
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6232,targi-aktywnych-form-pomocy.html

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij