Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 19 grudzień 2017, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XIX sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.
 
Część I w Urzędzie Gminy w Tuchomiu.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2018-2027
  2. uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2018 rok
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
  4. zawarcia porozumienia pomiędzy Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Sierznie Sp. z .o. o a gminami będącymi wspólnikami Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie Sp. z o. o. tj. Tuchomie, Dziemiany, Lipusz, Studzienice i Parchowo dotyczącego partnerstwa w ubieganiu się o środki z RPO – Działanie 11.2 „Gospodarka odpadami”
  5. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuchomie dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  6. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego
  7. przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie – wsi Tuchomie w części dotyczącej działek nr 285/6, 285/8, 285/9, 285/10, 395 i części działki nr 756 położonych w Tuchomiu
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130
  9. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie na 2018 rok oraz przedstawienie planów pracy komisji stałych na 2018 rok
 7. Przedstawienie sprawozdań z planu pracy komisji za 2017 rok.
 8. Zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.
Część II w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu.
 • Uroczyste podsumowanie roku 2017,
 • występy artystyczne,
 • wspólny obiad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij