Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 27 wrzesień 2017, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XVII sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zaopiniowania projektu planu aglomeracji Tuchomie
  2. przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Tuchomie oraz Nadleśnictwa Osusznica pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramarzyny”
  3. przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejewo”
  4. zmian w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji docelowej dla Powiatu Bytowskiego
  5. pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
  6. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  7. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchomie na lata 2017-2027
  8. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2017
  9. zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Tuchomie na lata 2015-2020”
  10. przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „E-Liderzy JST” nr WNd-POWR.02.18.00-00-014/17 przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18.
  11. zmian w uchwale w sprawie ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuchomie dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka nr 104/15 w Piasznie
  13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka nr 245/1 w Tuchomku
  14. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 350/2 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie
 7. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku
 8. zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij