Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 28 listopad 2022, 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o XXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 28 listopada (poniedziałek) 2022 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.


Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
  2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2022 (w załączeniu projekt uchwały).
  5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/275/2022 Rady Gminy Tuchomie z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie (w załączeniu projekt uchwały).
  6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/276/2022 Rady Gminy Tuchomie z dnia 10 listopada w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (w załączeniu projekt uchwały).
  7. Wnioski, oświadczenia radnych.
  8. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie zwołano na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Tuchomie.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij