Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Zagrożenia terrorystyczne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zagrożenie terrorystyczne


Alarmuj w każdym przypadku zauważenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia!


Jak postępować w przypadku strzelaniny:

 • jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie rozległy się strzały, uciekaj z miejsca zagrożonego - nie ratuj rzeczy osobistych i nie staraj się za wszelką cenę pomagać innym,

 • biegnij pochylony, obserwuj teren i myśl którędy możesz się wydostać z miejsca zagrożonego,

 • jeżeli nie możesz uciekać, szukaj naturalnych osłon które ochronią Cię przed pociskami np. grubych ścian, murków, krawężników czy drzew - połóż się na ziemi osłoń rękami głowę, nie ruszaj się do końca strzelaniny, w miarę możliwości obserwuj otoczenie, czekaj na działanie Policji,

 • jeżeli chowasz się za samochodem, jako zasłonę wykorzystaj miejsce ulokowania silnika,

 • jeżeli nie możesz wydostać się z budynku, a napastnik Ciebie nie zauważył, ukryj się w jakimś pomieszczeniu:

 1. zachowaj ciszę,

 2. zabarykaduj drzwi, ciężkimi przedmiotami np. szafka, biurko, stół

 3. wyłącz źródła dźwięku i światła np. telewizor, radio, oświetlenie

 4. wycisz telefon

 5. schowaj się w ciemnym rogu pomieszczenia lub za meblami

 6. jeżeli w pomieszczeniu do którego wszedłeś są jakieś osoby, kieruj nimi wydając polecenia wykonania powyższych czynności, poleć im w miarę możliwości rozproszyć się i ukryć za meblami w pomieszczeniu

 7. słuchaj odgłosów z zewnątrz

 8. bez względu na to co się dzieje zachowuj bezwzględną ciszę, nie wychodź z pomieszczenia czekaj na przybycie służb ratowniczych

 9. jeżeli jesteś bezpiecznie ukryty w pomieszczeniu dzwoń na numer alarmowy, rozmawiaj cicho z operatorem i nasłuchuj odgłosów z otoczenia, przekaż:

 • co i gdzie się wydarzyło,

 • lokalizację sprawcy i kierunek poruszania,

 • liczbę sprawców, ich opis i uzbrojenie,

 • podaj liczbę poszkodowanych,

 • odpowiadaj na pytania operatora,

 • jeżeli nie możesz rozmawiać pozostaw aktywne połączenie i pozwól słuchać operatorowi,

 • jeżeli nie masz możliwości uciekać lub ukryć się, a sprawca którego celem jest zabicie jak największej liczby osób zmierza w Twoim kierunku i znajdujesz się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia – podejmij walkę z napastnikiem:

 1. pamiętaj! - walczysz o swoje życie,

 2. wybierz odpowiedni moment do ataku, postaraj się na moment odwrócić uwagę napastnika,

 3. musisz zaatakować z pełną determinacją i maksymalną agresją,

 4. do walki możesz wykorzystać przedmioty które masz w pobliżu: krzesło, nożyczki, długopis, szkło, dezodorant w sprayu,

 5. walcz do czasu unieszkodliwienia napastnika i wołaj pomocy - inne ukryte osoby mogą udzielić ci wsparcia,

 6. po zakończeniu strzelaniny i uwolnieniu będziesz przesłuchiwany przez Policję dlatego czekaj cierpliwie na zakończenie czynności.

Jeżeli stałeś się zakładnikiem:

 • Rób, co ci każą. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu.

 • Nie dyskutuj z napastnikami, nie buntuj się - to może tylko pogorszyć sytuację.

 • Twoim celem powinno być przetrwanie.

 • Czekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej.

 • nie uciekaj, jeżeli to możliwe, połóż się na ziemi, wykorzystaj naturalne osłony (np. Ściana, schody, meble), rękami chroń głowę, staraj się zachować spokój,

 • jeżeli masz możliwość nie kładź się na ciągach komunikacyjnych lub pod oknami,

 • unikaj dłuższego kontaktu wzrokowego z napastnikiem – może to wzbudzić jego agresję,

 • nie odwracaj się tyłem do napastnika,

 • wykonuj polecenia napastników, jeżeli oczekują od ciebie odpowiedzi, udziel jej po dłuższym namyśle- unikaj dyskutowania, częstego zadawania pytań, gwałtownych ruchów, obraźliwych zwrotów,

 • zawsze pytaj napastników o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania, otwarcia torby itp.,

 • na żądanie napastników oddaj im wszystkie przedmioty osobiste,

 • nie zwracaj na siebie uwagi napastników,

 • pozbądź się niepostrzeżenie oznaki pozycji zawodowej – jej identyfikacja może spowodować agresję napastników,

 • stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od napastników wody, posiłku, opatrunku, możliwości skorzystania z toalety, udzielenia pomocy innej osobie), realizuj je i wyznaczaj kolejne,

 • stawiaj sobie przyszłe cele (co będziesz robił po uwolnieniu?) - umacnia to wolę przeżycia,

 • staraj się utrzymywać sprawność fizyczną i umysłową – myśl pozytywnie,

 • staraj się dbać o higienę osobistą,

 • stosuj zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do współwięźniów – wśród nich może znajdować się ukryty napastnik,

 • nie ujawniaj otoczeniu swoich obaw i słabych punktów – kontroluj swoje reakcje i wypowiedzi,

 • staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia – twoje zeznania mogą pomóc Policji w dalszych działaniach,

 • bądź świadom, że przy wydłużającym się czasie uwięzienia, u ciebie lub u współwięźniów może obudzić się „syndrom sztokholmski” (sympatyzowanie z prześladowcami, chęć pomagania im),

 • nie blokuj drogi ucieczki napastników.

Jeżeli zostałeś zwolniony w wyniku negocjacji lub udało ci się uciec staraj się przekazać Policji jak najwięcej szczegółów na temat:

 • napastników (liczba, opis wyglądu, broń i wyposażenie, zachowanie, charakterystyczne cechy),

 • obiektu oraz miejsca przetrzymywania zakładników,

 • zakładników (liczba, stan zdrowia, charakterystyczne cechy, itp.),

 • innych elementów mogących zagrażać zakładnikom lub interweniującym policjantom.

Jeżeli znalazłeś się w centrum lub w bezpośrednim zasięgu akcji antyterrorystycznej, pamiętaj:

 • akcja służb ratowniczych zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, towarzyszą jej krzyki, wybuchy, strzały,

 • nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – policjanci mogą uznać Cię za napastnika,

 • połóż się za najbliższym ukryciem, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi na wysokości głowy,

 • nie próbuj pomagać, nie atakuj napastników,

 • płuchaj i wykonuj polecenia i instrukcje dawane przez policjantów – bądź świadom, że będą to działania gwałtowne, wykluczające jakiekolwiek namiastki sprzeciwu – nie zabieraj czasu zadawaniem pytań lub próbą dyskusji,

 • nie dotykaj, nie podnoś przedmiotów pozostawionych przez napastników lub policjantów,

 • nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących,

 • po wydaniu polecenia opuszczenia pomieszczenia, opuść je jak najszybciej, nie zatrzymuj się np. w celu zabrania rzeczy osobistych lub załatwienia potrzeby fizjologicznej,

 • w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, odpowiadaj na pytania osoby prowadzącej przesłuchanie (przedstaw się i opowiedz, jak znalazłeś się w miejscu zamachu) – bądź świadom, że do chwili potwierdzenia twojej tożsamości i wykluczenia udziału w grupie napastników, będziesz traktowany jak przestępca.

Jeżeli w wyniku pomyłki lub dynamicznych zdarzeń stałeś się przypadkowym „celem” akcji policyjnej:

 • nie stawiaj oporu - opór spowoduje zwiększenie gwałtowności działań, a policjanci będą traktowali cię jak napastnika,

 • wykonuj polecenia i instrukcje przekazywane przez interweniujących policjantów,

 • nie próbuj wyjaśniać sprawy, zadawać pytań czy dyskutować podczas akcji policyjnej - będziesz mógł wszystko wyjaśnić po zakończeniu działań.
   

Żródło:https://www.gov.pl/web/mswia/zagrozenie-terrorystyczne

 
 

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij