Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 marzec 2018
W 2018 w Dziennym Domu SENIOR + zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej i sportowo-rekreacyjne w tym:
  • organizacja 10 warsztatów kulinarnych,
  • organizacja 12 warsztatów rękodzielniczo-artystycznych,
  • organizacja 30 warsztatów ruchowo-zdrowotno-rehabilitacyjnych (każdy po 2 h),
  • aktywizacja kulturalna seniorów w tym: zorganizowanie 2 wyjazdów do kina.
Zadanie pn. Funkcjonowanie placówki Dziennego Domu „Senior+” w Tuchomiu szansą na aktywizację społeczną dla seniorów w gminie Tuchomiu”– na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR” na rok 2018. Oprócz kosztów związanych z organizacją w/w zajęć obejmuje też bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w tym: wynagrodzenie opiekuna grupy, media, ciepły posiłek dla seniorów, materiały biurowe.

Koszty całkowite zadania - 61.105,72 zł,
Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - 24.441,80 zł,
Wkład własny - 36.663,92 w tym 9000,00 wpłaty adresatów zadania publicznego.

W załączeniu przedkładamy harmonogram zajęć na miesiąc marzec
 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY W WIEKU 60+ Z TERENU GMINY TUCHOMIE DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij