Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 grudzień 2019
W ramach projektu pt. "Przedszkola jak z Bajki w Gminie Tuchomie" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wykonano następujący zakres zadań:

Zakres zadań (rzeczowy) obejmuje m.in. :

  • remont w OWP Tuchomie – adaptacja i dostosowanie budynku/pomieszczenia do stworzenia  nowego oddziału przedszkolnego w OWP w Tuchomiu;
  • utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP Tuchomie
  • zatrudnienie nauczyciela/ wychowawcy dla nowo utworzonej grupy w Tuchomiu,
  • zakup wyposażenia do nowoutworzonej sali – meble, sprzęty elektroniczne oraz  programy multimedialne, zabawki, pomoce dydaktyczne, art. plastyczne, książki
  • realizację dodatkowych zajęć wspomagających rozwój i edukację dzieci oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, a także zakup materiałów dydaktycznych, programów multimedialnych, art. plastycznych, sprzęt sportowy;
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi - 664.319,86 zł
Dofinansowanie ze środków UE - 564.671,88 zł


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij