Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 październik 2020
Gmina Tuchomie w dniu 30 września 2020 r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie w latach 2019- 2020”.
Zrealizowane zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z dwudziestu siedmiu nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Tuchomie. W ramach inwestycji z terenu gminy Tuchomie usunięto łącznie 44,16 Mg wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania była firma Eco-Pol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 9 w Pruszczu, która została wyłoniona na podstawie zapytania ofertowego. Umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zamierzenia została zawarta w dniu 21.02.2020 r.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania i usuwania wyborów zawierających azbest”, w formie dotacji w kwocie 19.510,00 zł, w ramach ogłoszonego konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Całkowity koszt zadania wynosi 23.926,50 zł.
Pozostałe koszty w wysokości 4.416,50 zł stanowią środki finansowe budżetu gminy Tuchomie.
 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij