Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Konsultacje społeczne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 17 sierpień 2017
Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy konsultacje społeczne dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 505/5 i 505/6 oraz działki nr 475/2 w Tuchomiu.
W wyniku przeprowadzonego procesu partycypacyjnego z mieszkańcami na przełomie maja – sierpnia 2017r. przeprowadziliśmy łącznie 4 spotkania fokusowe z interesariuszami, przeankietyzowaliśmy 144 osoby podczas 4 dyżurów konsultacyjnych, przeprowadziliśmy 6 dyżurów w mobilnym punkcie konsultacyjnym oraz przekazaliśmy informację zwrotną o proponowanych rozwiązaniach podczas Dni Tuchomia, które odbyły się 29 lipca w Tuchomiu.

Na stronie internetowej Gminy Tuchomie uruchomiliśmy zakładkę „Konsultacje społeczne”, połączoną z GISem partycypacyjnym w Systemie Informacji Przestrzennej na której na bieżąco będziecie Państwo informowani o konsultacjach, zarówno odbywających się jak i planowanych.

Wszelkie uwagi i sugestie przyczyniły się do lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i oczekiwań.

Za udział w konsultacjach serdecznie dziękujemy!

Osoba odpowiedzialna za konsultacje:
Agnieszka Wantoch Rekowska
59 821 50 46
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij