Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 21 luty 2023
W związku z bardzo dużymi zaległościami z tytułu opłat za śmieci, prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań.
Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na koniec stycznia 2023 r. wynoszą prawie 127.000,00 zł, to przeszło 600 osób, które zalega z opłatami za śmieci.

Przypominamy:
Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: do 15 każdego miesiąca – bez wezwania, w kwocie wskazanej w deklaracji.

Opłaty można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy gminy Tuchomie:
BS Bytów 98 9321 0001 0000 1821 2000 0480 podając imię i nazwisko wpłacającego z dopiskiem OPŁATA ZA ŚMIECI.

grafika z numerem konta za śmieci

Postępowanie windykacyjne.
Niezapłacenie należności w terminie skutkuje wystawieniem upomnienia. Jeżeli w terminie 7 dni należność nie zostanie uregulowana to w przypadku zaległości podatkowych wystawiany jest tytuł wykonawczy i dług jest przekazany do komornika w celu wszczęcia egzekucji komorniczej.  Ponadto przy zaległościach od 5000,00 zł dłużnik jest wpisany do Rejestru Należności Publicznoprawnych. W przypadku pozostałych zaległości jest przesyłana informacja o dłużniku do BIG InfoMonitor i jeżeli zadłużenie w dalszym ciągu nie zostanie uregulowane, to dokonywany jest wpis do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Wpisanie do wyżej wymienionych rejestrów może uniemożliwić lub utrudnić:

  • uzyskanie kredytów, pożyczek i innych usług bankowych;
  • uzyskanie pożyczek od firm pożyczkowych;
  • dokonywanie zakupów na raty;
  • podpisanie umowy na telefon, dostęp do Internetu, dostawy gazu, prądu itp.
  • zawieranie umów cywilnoprawnych np. umowy najmu.
Niezależnie od powyższego, w przypadku zobowiązań za ścieki, gmina będzie odcinać kanalizację dla dłużnika. Ponadto gmina nie będzie zawierać umów najmu i dzierżawy z osobami zadłużonymi względem gminy, jak również osoby takie nie będą mogły uczestniczyć w programach realizowanych przez gminę.
 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij