Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 25 styczeń 2018
Wzorem ubiegłych lat planujemy posadzić kolejne drzewa i krzewy na terenie gminy. Na nowe nasadzenia oraz utrzymanie zieleni w budżecie gminy zabezpieczono ok. 70.000,00 zł.
W związku z powyższym do 31 marca br. można zgłaszać propozycje miejsc, w których Państwa zdaniem powinny znaleźć się sadzonki oraz jakie gatunki były by w danym miejscu odpowiednie. Prosimy o zgłaszanie lokalizacji tylko na terenach należących do Gminy Tuchomie.

Dodatkowo w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych realizowane będą nasadzenia przy drogach powiatowych. Dzięki porozumieniu ZDP przekaże gminie sadzonki, które sami posadzimy. W tym przypadku również można zgłaszać propozycje nasadzeń przy drogach należących do powiatu.

Zgłoszeń można dokonywać:
  • za pośrednictwem sołtysów;
  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, pok. Nr 11;
  • pocztą elektroniczną na adres: p.trzebiatowski@tuchomie.pl.
W ubiegłym roku dokonaliśmy nasadzeń następujących gatunków drzew i krzewów:
jabłoń purpurowa, śliwa purpurowa, jarząb pospolity, klon jawor, dąb, klon ginnala, buk czerwony, głóg paul., brzoza brodawkowata, bez, lipa drobnolistna, wierzba, kasztan różowy,

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij