Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 wrzesień 2021
Przypominamy, że w bieżącym roku producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane przez tegoroczną suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza
Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji  o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października 2021 r.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Tuchomiu rolnicy z naszej gminy mogą uzyskać pomoc, w szczególności w procesie uzyskania Profilu Zaufanego.

W tym celu należy przybyć do urzędu z telefonem komórkowym oraz dostępem do aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail (adres poczty elektronicznej i hasło do zalogowania). Po wykonaniu stosownych czynności rejestracyjnych należy się udać się do jednego z bytowskich urzędów celem potwierdzenia Profilu Zaufanego (Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Urząd Skarbowy, ZUS, ARiMR). Alternatywnym sposobem uzyskania profilu zaufanego jest skorzystanie z bankowości elektronicznej, wówczas należy mieć przy sobie login i hasło do konta oraz telefon bądź kartę kodów jednorazowych w celu potwierdzenia operacji dokonywanych na koncie. Ta metoda pozwala uzyskać profil zaufany „od ręki” bez konieczności potwierdzania swojej tożsamości w punkcie potwierdzania.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego będziemy również starać się wspierać, w miarę możliwości, rolników w zgłaszaniu szkód rolniczych. Dotyczyć to będzie jednak wyłącznie gospodarstw, w których nie występuje produkcja zwierzęca. W takim przypadku należy przybyć do urzędu z danymi do logowania do aplikacji eWniosekPlus (tymi samymi, za pomocą których rolnicy składają wnioski do ARiMR o dopłaty bezpośrednie).

Na dzień dzisiejszy kompleksowe wsparcie rolnicy mogą uzyskać w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bytowie, gdzie usługi świadczone są jednak odpłatnie (dot. zarówno uzyskania Profilu Zaufanego, jak również zgłoszenia szkody rolniczej).

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij