Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 październik 2020
Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Oświaty!
Dziś obchodzimy święto wszystkich osób związanych z oświatą. Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich Państwa, którzy swoje życie zawodowe poświęcacie wykształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. To od Państwa zależą przyszłe losy dzisiejszych uczniów naszych szkół.

Obecny rok przyniósł nam wszystkim bardzo wiele wyzwań związanych z funkcjonowaniem w czasie epidemii koronawirusa. Państwo, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu i poświęceniu, wywiązaliście się bardzo dobrze z trudnego zadania przekazywania wiedzy i umiejętności w trybie zdalnym. Potwierdziły to wyniki egzaminów, gdzie nasi ósmoklasiści osiągnęli najlepsze wyniki w skali Powiatu Bytowskiego. Za to chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wyróżnienia nauczycieli nagrodami Wójta Gminy Tuchomie. W tym roku nagrody takie otrzymują:
- Pani Anna Szulc – nauczycielka Zespołu Szkół w Tuchomiu;
- Pan Rafał Wróblewski – nauczyciel Zespołu Szkół w Tuchomiu;
- Pan Adam Stobiński – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kramarzynach.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.

Przed systemem oświaty w naszym kraju bardzo wielkie wyzwanie zmierzenia się z rokiem szkolnym w trakcie epidemii. Będzie to ogromne wyzwanie organizacyjne, wymagające olbrzymiego zaangażowania i samodyscypliny wszystkich uczestników procesu edukacji: nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, uczniów i ich rodziców, dyrekcji szkół i organów prowadzących. Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa postawie w Gminie Tuchomie poradzimy sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze. Dzięki dokonywanym w latach poprzednich zakupom sprzętu komputerowego ze środków Unii Europejskiej macie Państwo możliwości techniczne realizacji nauczania hybrydowego lub zdalnego. Zebrane przez Państwa doświadczenia z ubiegłego roku szkolnego zapewne pozwolą na jeszcze lepsze i efektywniejsze realizowanie programów nauczania w przypadku konieczności ich realizacji w trybie niestacjonarnym.

Z okazji dzisiejszego święta, Dnia Edukacji Narodowej, życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty samych sukcesów i satysfakcji z pracy. W szczególności życzymy zdrowia, które obecnie stało się najważniejszym dobrem.

Z wyrazami szacunku,
 
 
Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie

Wiesław Bezhubka
Przewodniczący Rady Gminy

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij