Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Projekty unijne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Status: zakończona
Lokalizacja: Gmina Tuchomie
Data rozpoczęcia: 11 listopad 2013
Data zakończenia: 25 marzec 2015
Koszt całkowity: 63731,69 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 63731,69 zł; wysokość dofinansowania: 41076,80 zł; wkład własny – 22654,89 zł
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
ZAKRES RZECZOWY OPERACJI obejmował:
  1. Organizacja cyklu imprez w ramach projektu pn. „„JAZDA KULTURALNA” CZYLI CYKL IMPREZ KULTURALNYCH  – 1 kpl.w tym: Przegląd Zespołów Kolędniczych – styczeń, Odtwarzanie dawnych tradycji kulinarnych –  czwartkowe gotowania w Trzebiatkowej (15 spotkań) wrzesień-grudzień, Święto nalewki w Tągowiu – sierpień, Święto dyni w CMS w Tuchomiu – wrzesień/październik, Święto ziemniaka w Kramarzynach – wrzesień, Święto swojskiego chleba na Górze Lemana w Piasznie – sierpień, Święto starej kuźni w Nowych Hutach – maj, Festiwal starych rzemiosł w Modrzejewie – czerwiec, Etniczne Tuchomie – czerwiec, Plener rzeźbiarski w Tuchomiu - lipiec.
  2. Zakup sprzętu muzycznego dla ludowego zespołu „GZEBE” – 1 kpl
  3. Wydanie katalogów w formie papierowej i e-katalogu dotyczących obrzędów, zwyczajów i tradycji wraz z miejscami kultywowania tych tradycji. – 1 kpl.
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.
 
Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij