Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 luty 2021, 11:00
Miejsce: online
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uprzejmie zapraszam na zdalne obradowanie Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku (środa) o godzinie 1100.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Spotkanie z Panią Architekt na temat:
  1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 338, 783, 473/9, 473/8, 473/6, 473/7 oraz 648/1 położonych w obrębie geodezyjnym Tuchomie,
  2. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchomie - działka nr 117/53 we wsi Masłowice Tuchomskie oraz działka nr 288/2 we wsi Trzebiatkowa.
  1. Bezpieczeństwo obywateli – zapoznanie się z funkcjonowaniem i problemami Policji     i OSP, w tym  rozważenie wzrostu ekwiwalentu dla strażaków.
  2. Zmiany w tegorocznym budżecie gminy i wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchomie  z zasobu Skarbu Państwa – działka nr 117/53 w Masłowicach Tuchomskich.
  4. Sprawy bieżące, w tym - stop smog, czyste powietrze, nowe osiedle w Zagonach, nowe tereny pod zabudowę w Modrzejewie, podział działek przy nasypie w Kramarzynach.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij