Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 27 listopad 2020, 13:00
Miejsce: Online
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy o zdalnych obradach Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędą się w dniu 27 listopada 2020 roku (piątek) o godzinie 1300.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029.
 3. Opiniowanie budżetu gminy Tuchomie na 2021 rok.
 4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 5. Zmiana statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu.
 6. Informacja GOPS na temat działalności i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, tematy narkomanii i alkoholizmu.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym 2019/2020.
 8. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2020.
 9. Plan pracy Komisji na 2021 rok.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij