Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 maj 2021, 10:00
Miejsce: UG Tuchomie - sala nr 20
Imformujemy o  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 14 maja 2021 roku (piątek) o godzinie  1000 w sali nr 20 Urzędu Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2020 rok – przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
  3. Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej za rok 2020.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij