Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 3 listopad 2020, 10:00
Miejsce: Online
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy o zdalnych obradach Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2020 roku (wtorek) o godzinie 1000.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie tematów i projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
 1. wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 2. ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
 3. ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Tuchomie,
 4. wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Tuchomie.
 1. Rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich oraz pism od mieszkańców.
 2. Zapoznanie się z założeniami do projektu budżetu na 2021 rok.
 3. Analiza realizacji Planu modernizacji dróg gminnych na lata 2018-2023.
 4. Mój Rynek – Tuchomie - działalność i funkcjonowanie.
 5. Dyskusja na temat stworzenia Planu zapobiegania skutkom ulewnych deszczy i susz.
 6. Sprawy bieżące, w tym gospodarka nieruchomościami, oświetlenie świąteczne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij