Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 26 listopad 2021
W dniu 26 listopada 2021 r. Wójt Gminy Tuchomie Pan Jerzy Lewi Kiedrowski zawarł z przedstawicielem wyłonionego wykonawcy umowę na realizację zadania Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Tuchomie.
Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy przejść dla pieszych w Tuchomiu:
•    w obrębie skrzyżowania drogi gminnej ul. Sportowej oraz ul. Ks. Jana  Hinza – dwa przejścia;
•    w ciągu drogi gminnej ul. Ks. Jana Hinza – jedno przejście.

Roboty zrealizuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Pani Danuty Frymark z Wierszyna  za kwotę 289.295,96 zł brutto. Termin realizacji do 13.08.2022 r.
Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij