Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Odpady komunalne obejmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Tuchomie przez:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. Sierzno 77-131 Rekowo

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Tuchomie będzie dokonywany w formie wystawek, w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru tworzyw sztucznych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Tuchomiu, dz. nr 8/16 obręb Tuchomie (naprzeciw oczyszczalni ścieków) w godzinach przyjmowania odpadów, tj. środa od 10:30 do 17:30 oraz sobota od 8:00 do15:00.

Warunkiem odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest jego kompletność!
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij