Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 3 sierpień 2020
Informujemy, iż od 3 sierpnia 2020 r. rolnicy mają możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Zgodnie z Rozporządzeniem stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie od dnia 3 do 31 sierpnia 2020 roku w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój Nr 11, tel. 59 821 50 55) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wystawionymi od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

Roczny limit wynosi 100 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych oraz dodatkowo hodowcy bydła mogą otrzymać 30 litrów oleju napędowego do każdej dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

Wypłata środków pieniężnych nastąpi w październiku 2020 roku.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij