Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Targowisko - sprzedaż bezpośrednia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 
Sprzedaż bezpośrednia warunki szczegółowe:

Na jakim obszarze można zbywać produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej?
 • Na obszarze województwa, w którym prowadzone jest gospodarstwo
 • Na obszarze sąsiadujących województw
W jakich miejscach można zbywać produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej?
 • Na terenie danego gospodarstwa
 • Do zakładów (sklepów) prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego
 • Na targowiskach
 • Ze specjalistycznych środków transportu
Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów żywności zbywanej w ramach sprzedaży bezpośredniej

Mleko surowe i śmietana surowa
(Mleko które nie zostało podgrzane do temperatury powyżej 40°C)

Maksymalny limit sprzedaży:
 • 1.000 l/tydzień mleko
 • 500 l/tydzień śmietana
Temperatura podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 6°C

Ponadto muszą być spełnione wymagania dotyczące:
 • zdrowia zwierząt od których pozyskuje się mleko
 • higieny doju
 • parametrów mleka w zakresie liczby bakterii i komórek somatycznych
 • Mleko i śmietanę sprzedawane na targowisku przechowuje się w zamkniętych pojemnikach i sprzedaje do opakowań własnych konsumentów.

Jaja
Limit sprzedaży wynosi od 350 do 2450 sztuk jaj tygodniowo

Jaja muszą być czyste, suche, bez obcych zapachów, zabezpieczone przed wstrząsami i słońcem

Mięso drobiowe
Jeżeli roczna produkcja w gospodarstwie nie przekracza:
2.500 sztuk indyków lub gęsi 10.000 sztuk pozostałego drobiu możliwy jest ubój drobiu w gospodarstwie przy zachowaniu dobrostanu i wymogów związanych ze zdrowiem ptaków

Mięso drobiowe
Maksymalna wielkość sprzedaży:
 • 50 szt./tydzień tuszek indyków lub gęsi
 • 200 szt./tydzień tuszek pozostałego drobiu
Temperatura tuszek podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 4°C.

Mięso zajęczaków
możliwy ubój w gospodarstwie przy zachowaniu dobrostanu i przepisów dot. zdrowia zwierząt

Maksymalna wielkość sprzedaży:
100 sztuk tuszek zajęczaków tygodniowo
Temperatura tuszek podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 4°C

Produkty pszczele nieprzetworzone
 • Miód
 • Pyłek
 • Pierzga
 • Mleczko
Nie określono szczegółowych wymagań dla produktów pszczelich nieprzetworzonych, niemniej jednak przy ich przechowywaniu i sprzedaży należy zachować zasady dobrej praktyki pasieczne

Produkty rybołówstwa
Sprzedaż żywych ryb lub schłodzonych,
Uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie. uprawnieni do rybactwa
Temperatura ryb podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 2°C (z wyłączeniem żywych ryb)

Znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego zbywanych w ramach sprzedaży bezpośredniej

Na opakowaniach zbiorczych lub transportowych produktów, poza terenem gospodarstwa prowadzącego sprzedaż bezpośrednią (sklep, targowisko), umieścić należy:
 • Imię i nazwisko albo nazwę producenta
 • Adres miejsca prowadzenia działalności
Dni targowe to:
Środa od 9.00 do 17.00
Sobota od 9.00 do 13.00

W sprawie rezerwacji straganów proszę dzwonić pod numer - 59 821 50 40

Za wynajęcie straganu obowiązuje opłata targowa od 5 do 25 zł

Przydatne materiały:
Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij