Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Konsultacje społeczne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Zakończenie projektu grantowego „Dobre konsultacje – dobry plan”.
Data: 1 październik 2018
Uprzejmie informujemy, że prace nad planami miejscowymi dot. działki nr 475/2 położonej w Tuchomiu oraz działek nr 505/5 i 505/6 położonych w Tuchomiu dobiegły końca. Na sesji Rady Gminy w Tuchomiu podjęto:
więcej


Zdjęcie do:  Uprzejmie informujemy, że można zapoznać się z uwagami, opiniami i uzgodnieniami w sprawie projektu mpzp
Data: 23 wrzesień 2018
Uprzejmie informujemy, że można zapoznać się z uwagami, opiniami i uzgodnieniami w sprawie projektu mpzp dla działek nr 505/5, 505/6 i 475/2 położonymi w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Dobre konsultacje, dobry plan - informacje o realizacji
Data: 4 wrzesień 2018
Dzięki projektowi grantowemu pt. „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanemu przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i pozyskanemu przez Gminę Tuchomie grantu do realizacji, konsultacje społeczne mogą się odbywać na szerszą, niż zakładana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skalę.
więcej


Zdjęcie do:  Zapraszamy na konsultacje społeczne
Data: 18 maj 2018
Wójt Gminy Tuchomie zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Tuchomie, w szczególności organizacje pozarządowe, nieformalne grupy, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców na konsultacje społeczne dotyczące;
więcej


Zdjęcie do:  Konsultacje społeczne dla działek nr 505/5, 505/6 i 475/2 położonych w Tuchomiu
Data: 18 kwiecień 2018
Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 505/5, 505/6 i 475/2 położonych w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Zakończyliśmy konsultacje dla działek 505/5 i 505/6 oraz 475/2 w Tuchomiu
Data: 17 sierpień 2017
Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy konsultacje społeczne dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 505/5 i 505/6 oraz działki nr 475/2 w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Podsumowanie i raport z etapu zasięgania opinii w procesie konsultacji społecznych
Data: 14 sierpień 2017
Podsumowanie i raport z etapu zasięgania opinii w procesie konsultacji społecznych ws. sporządzenia miejscowego planu dla działek nr 505/5, 505/6 oraz 475/2 w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Podsumowania i raporty dot. konsultacji społecznych dla działek nr 505/5 i 505/6
Data: 7 lipiec 2017
Podsumowanie i raport z etapu informowania i diagnozowania konsultacji społecznych ws. sporządzenia miejscowego planu dla działek nr 505/5 i 505/6 w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Podsumowania i raporty dot. konsultacji społecznych dla działki 475/2
Data: 7 lipiec 2017
Podsumowanie i raport z etapu informowania i diagnozowania dot. konsultacji społecznych ws. porządzania miejscowego planu dla działki nr 475/2 w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 475/2 położonej w Tuchomiu
Data: 2 czerwiec 2017
W dniu 30 maja 2017r. o godzinie 11:00 w Centrum Międzynarodowych Spotkań przy ul. Szkolnej 4 w Tuchomiu odbyło się spotkanie dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 475/2 położonej w Tuchomiu.
więcej


1 | 2 Następna strona
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij