Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Konsultacje społeczne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 4 wrzesień 2018
Dzięki projektowi grantowemu pt. „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanemu przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i pozyskanemu przez Gminę Tuchomie grantu do realizacji, konsultacje społeczne mogą się odbywać na szerszą, niż zakładana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skalę.
I etap konsultacji odbywał się od maja do sierpnia 2017r., podczas którego odbywało się gro działań konsultacyjnych tj. spotkania fokusowe z mieszkańcami, spotkania w punkcie konsultacyjnym, informacje w prasie, informacje sms-owe, poprzez zakładkę itd. II etap konsultacji stanowi kontynuację działań kompatybilną z procesem planistycznym, prowadzonym zgodnie z ustawą  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Opracowany na potrzeby II etapu prac - Indywidualny Plan Konsultacji obejmuje proces konsultacji społecznych tych samych 2 dokumentów planistycznych i jest prowadzony równolegle w okresie od marca do września 2018 roku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbyła się 22 maja 2018 r. w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu przy ul. Szkolnej 4 o godz. 10:00, natomiast nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego dla działek nr 505/5 i 505/6 w Tuchomiu rozwiązaniami odbyła się 22 maja 2018 r. w tym samym miejscu o godz. 12:00 i powtórzona w dniu 23 sierpnia 2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu przy ul. Jana III Sobieskiego 16, pok.nr 1 o godz. 14:00, natomiast dla mpzp dla działki nr 475/2 w Tuchomiu w dniu 24 sierpnia 2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu przy ul. Jana III Sobieskiego 16, pok.nr 1 o godz. 14:00.  

Uwagi można składać do dnia 21 września 2018 r.
  1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie;
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Tuchomie, w godz. 8.00 do 15.00;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: biuro@tuchomie.pl.
Akcja informacyjna będzie się także odbywała poprzez system powiadomień smsowych lub e-mail. Na etapie zasięgania opinii Gmina Tuchomie będzie wykorzystywała istniejącą już zakładkę na stronie internetowej urzędu „Platforma Konsultacji Społecznych” połączonej z GIS-em partycypacyjnym, nową funkcjonalnością na Systemie Informacji Przestrzennej. Przy pomocy tych dwóch narzędzi możliwe będzie zwizualizowanie przestrzenne miejsc objętych konsultacjami społecznymi i dające możliwość wypowiedzenia się co do propozycji planistycznych. Na stronie Systemu Informacji Przestrzennej zaznaczone na mapie miejsce konsultacji społecznych, informuje o czasie trwania konsultacji, o spotkaniach konsultacyjnych i możliwościach czy sposobach wnoszenia ewentualnych uwag i opinii.
 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej tuchomie.pl.
 
WÓJT GMINY TUCHOMIE
inż. Jerzy Lewi Kiedrowski

Osoba odpowiedzialna za konsultacje:
Agnieszka Wantoch Rekowska
59 821 50 42
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij