Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tuchomie:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym.
 
L.p. Gospodarstwo domowe Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:
selektywny nieselektywny
1. 1 lub 2 osoby 20,00 zł/m-c 40,00 zł/m-c
2. 3 lub 4 osoby 33,00 zł/m-c 66,00 zł/m-c
3. 5 lub 6 osób 50,00 zł/m-c 100,00 zł/m-c
4. 7 i więcej osób 66,00 zł/m-c 132,00 zł/m-c
 
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkół, instytucji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy:   
 
L.p. Pojemność pojemnika Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:
selektywny nieselektywny
1. 60 litrów 18,00 zł/m-c 36,00 zł/m-c
2. 110/120 litrów 36,00 zł/m-c 72,00 zł/m-c
3. 240 litrów 50,00 zł/m-c 100,00 zł/m-c
4. 360 litrów 70,00 zł/m-c 140,00 zł/m-c
5. 1100 litrów 190,00 zł/m-c 380,00 zł/m-c
6. w przypadku stosowania pojemników                         o większej pojemności stawka opłaty         stanowi iloczyn wielkości pojemnika i stawki 0,18 zł/litr/m-c 0,36 zł/litr/m-c
 
3. Ryczałtowa stawka opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
 
Rok
obowiązywania
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden domek letniskowy
lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,
w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:
selektywny nieselektywny
do 31 grudnia 2019 r. 90,00 zł 150,00 zł
od 1 stycznia 2020 r. 160,00 zł 320,00 zł
 


Opłatę można wnosić przelewem na konto nr 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020 lub w Kasie Urzędu Gminy Tuchomie, pok. nr 16 (na I piętrze).
Opłaty za gospodarowanie opłatami należy wnosić do 15 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Natomiast właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są wnosić ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami, bez corocznego wezwania do zapłaty, w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij