Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Petycja mieszkańców o zwiększenie funduszy unijnych dla Pomorza!
Data: 2 marzec 2021
Zgodnie z propozycjami Polskiego Rządu w latach 2021-2027 zmniejszy się wysokość środków pomocy unijnej dla Województwa Pomorskiego.
więcej


Zdjęcie do:  Kasa Urzędu Gminy w Tuchomiu ponownie będzie przyjmować płatności gotówkowe
Data: 26 luty 2021
Od dnia 1 marca 2021 r. (poniedziałek) w kasie Urzędu Gminy w Tuchomiu ponownie można dokonywać płatności gotówką. Kasa będzie czynna codziennie od godz. 7.30 do 14.30.
więcej


Zdjęcie do:  5 wolnych instalacji kotłów na biomasę (pellet)
Data: 25 luty 2021
Wójt Gminy Tuchomie informuje, że do dnia 08.03.2021 r. prowadzi dodatkowy nabór mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
więcej


Zdjęcie do:  Bezpłatne szkolenie komputerowe
Data: 24 luty 2021
Firma J&C Group zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych IC3 Spark dla osób, które spełniają poniższe kryteria:
więcej


Zdjęcie do:  Sołtysi rozniosą nakazy podatkowe
Data: 19 luty 2021
Informujemy, iż sołtysi będą roznosić nakazy podatkowe oraz dostarczą Państwu biuletyn informujący o zrealizowanych zadaniach, budżecie i planowanych inwestycjach.
więcej


Zdjęcie do:  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Data: 16 luty 2021
Gmina zakończyła prace związane z opracowaniem "Wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Tuchomie na lata 2021-2027". Plan został opracowany na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.). Przedstawione w planie przedsięwzięcia są ukierunkowane na dalszą modernizację oraz rozwój istniejącej infrastruktury wodociągowo– kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie, które wynikają z polityki inwestycyjnej gminy, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
więcej


Zdjęcie do:  Pomoc żywnościowa
Data: 16 luty 2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu informuje, iż rozpoczyna dystrybucję żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.
więcej


Zdjęcie do:  Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data: 16 luty 2021
Informujemy, iż 10 lutego 2021 roku minął termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień dzisiejszy do tut. Urzędu Gminy w Tuchomiu wpłynęły 979 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
więcej


Zdjęcie do:  Aukcja na drewno opałowe
Data: 12 luty 2021
Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemną aukcję, której celem jest zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie do samodzielnego pozyskania drewna poprzez mechaniczną wycinkę drzew (i/lub obcięcie gałęzi drzew) rosnących na działce nr 362/4 obręb Trzebiatkowa, na działce nr 39/2 obręb Modrzejewo, na działce nr 279/10 obręb Modrzejewo, na działce nr 196 obręb Kramarzyny oraz w pasie drogowym drogi gminnej 182057G (działka nr 345/5) na terenie gminy Tuchomie (wskazanych i oznaczonych przez gminę). Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku dokonać wycinki.
więcej


Zdjęcie do:  Mamy najczystsze powietrze w powiecie
Data: 9 luty 2021
Od ponad roku na terenie Gminy Tuchomie działa czujnik monitorujący stan jakości powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych - PM 2.5 i PM 10 odpowiadających za tzw. smog.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij