Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 grudzień 2018
Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. "Przedszkola jak z Bajki - upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Tuchomie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Best English-Angielski Zofia Krawiec Dla Dzieci i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tuchomiu.
Projekt ma na celu:
  • tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Tuchomiu poprzez przeprowadzenie prac remontowych; organizacja zajęć dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu na zajęcia dodatkowe dla przedszkoli w Tuchomiu, Kramarzynach i Trzebiatkowej;
  • organizację szkoleń dla kadry dydaktycznej
Całkowita wartość projektu wyniesie: 688 997,69 zł z czego dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 - 585 648,04 zł pozostałą część tj. 103 349,65zł stanowić będzie wkład niefinansowy.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij