Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 13 maj 2019
Na obszarze Gminy Tuchomie kończy się budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Rozpoczęły się prace związane z demontażem starego połączenia 220 KV.
Działająca na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych firma Aldesa Nowa Energia zbudowała już wszystkie 313 słupów nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo i zamontowała przewody (w gminie Tuchomie – 35 słupów). Nowa infrastruktura zastępuje starą, wysłużoną linię 220 kV relacji Żydowo Kierzkowo – Gdańsk I, której demontaż planowany jest na okres od maja do września 2019 r. na całej linii.

Na terenie gminy Tuchomie roboty rozbiórkowe będą prowadzone na 32 stanowiskach. W pierwszej kolejności ze słupów są zdejmowane przewody. Od czerwca / lipca 2019 r. przewidziany jest natomiast demontaż konstrukcji słupów oraz usuwanie fundamentów. Szczegółowy plan prac jest elastyczny i zależy m.in. od warunków atmosferycznych.

W kwestiach bezpieczeństwa – stanowiska pracy są znakowane i wygradzane. Drogi i ścieżki krzyżu-jące się z demontowanym odcinkiem linii będą zabezpieczone, aby wykluczyć ryzyko wtargnięcia ludzi, zwierzyny lub pojazdów. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba tymczasowego zamknięcia drogi. Będą to jednak pojedyncze, krótkie przerwy – trwające do 10 minut.

Warto zwrócić uwagę, że nie wszędzie trasy nowej i istniejącej linii biegną równolegle. Choć więc dla większości mieszkańców informacja o rozpoczęciu prac rozbiórkowych nie będzie niespodzianką, na trasie demontowanej linii 220 kV są osoby, dla których będzie to nowość. Jeśli pojawią się pyta-nia, Aldesa zobowiązuje się do sprawnego udzielania odpowiedzi. W przypadku pytań do dyspozycji pozostają: Anna Śpiewak, tel. +48/506 460 874 i Marta Majkowska, tel. +48/506 616 763.

Więcej informacji o przedsięwzięciu i dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.liniagdanskzydowo.pl

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij