Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 grudzień 2019
W ramach projektu pt. "Przedszkola jak z Bajki w Gminie Tuchomie" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wykonano następujący zakres zadań:

Zakres zadań (rzeczowy) obejmuje m.in. :

  • remont w OWP Tuchomie – adaptacja i dostosowanie budynku/pomieszczenia do stworzenia  nowego oddziału przedszkolnego w OWP w Tuchomiu;
  • utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP Tuchomie
  • zatrudnienie nauczyciela/ wychowawcy dla nowo utworzonej grupy w Tuchomiu,
  • zakup wyposażenia do nowoutworzonej sali – meble, sprzęty elektroniczne oraz  programy multimedialne, zabawki, pomoce dydaktyczne, art. plastyczne, książki
  • realizację dodatkowych zajęć wspomagających rozwój i edukację dzieci oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, a także zakup materiałów dydaktycznych, programów multimedialnych, art. plastycznych, sprzęt sportowy;
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi - 664.319,86 zł
Dofinansowanie ze środków UE - 564.671,88 zł


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij