Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 21 lipiec 2020
Utrzymanie czystości i porządku w gminie jest ustawowym obowiązkiem zarówno władz gminnych jak i mieszkańców. Każdy właściciel posesji zobowiązany jest do dbania o czystość oraz schludny wygląd posesji i otoczenia.
Gmina Tuchomie przypomina właścicielom nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników o obowiązku utrzymania ich czystości i porządku poprzez uprzątnięcie zanieczyszczeń, w tym również liści oraz złamanych gałęzi drzew. Obowiązek ten dotyczy również nieruchomości niezabudowanych.

Do właścicieli nieruchomości należy również przycinanie gałęzi drzew i krzewów, wystających poza granice prywatnych posesji na chodniki i drogi, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla ruchu pieszego i drogowego powodując zwężenia oraz ograniczenie widoczności. Przycięcia takie nie wymagają zgody Urzędu Gminy.

Mając na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości oraz bezpieczeństwo mieszkańców zwracamy się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie posesji, jak i jego otoczenia. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nas wszystkich.

To od nas zależy, czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne.
Wójt Gminy Tuchomie
Jerzy Lewi Kiedrowski

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij