Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 październik 2020
Wójt Gminy Tuchomie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
Projekt programu wraz z formularzami zgłaszania opinii i uwag dostępny w załącznikach  www.tuchomie.pl   oraz na stronie internetowej: bip.tuchomie.pl
 
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 14 października 2020 do 04 listopada 2020 do Urzędu Gminy w Tuchomiu (ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pok. 6  na wypełnionym formularzu lub e-mailem na adres: m.lipinska@tuchomie.pl. O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Tuchomie. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik referatu pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji.


Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij