Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 kwiecień 2021
W ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gmina Tuchomie po raz kolejny nie otrzymała wsparcia finansowego. Oceniający uznali, że zgłoszone przez nas zadania:
 1. przebudowa budynku oddziału przedszkolnego w Modrzejewie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 2. przebudowa  dróg gminnych w miejscowości Kramarzyny – ul. Młyńska oraz ul. Polna;
 3. kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuchomiu;
nie są ważne i potrzebne mieszkańcom naszej gminy mimo, że nasze wnioski były zgodne z kryteriami określonymi przez Radę Ministrów, a podobne wnioski innych gmin uzyskały wsparcie.

Zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Komisja, oceniająca wnioski, miała brać pod uwagę:
 • realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
 • kompleksowość planowanych inwestycji;
 • ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
 • koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
 • liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
 • relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;
 • wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
 • zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczegól­nymi potrzebami.
Kryteria te były bardzo ogólnikowe, przede wszystkim nie zawierały wagi punktowej. Procedura oceny wniosku nie przewidywała możliwości odwołania od oceny.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ten sam los (brak wsparcia finansowego) spotkał 5 naszych wniosków:
 1. kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków w Tuchomiu;
 2. kompleksowa przebudowa z wyposażeniem budynku byłej świetlicy w Tuchomiu w celu dostosowania na bibliotekę główną Gminy Tuchomie;
 3. montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej;
 4. modernizacja-remont istniejącego boiska sportowego w Tuchomiu przy
  ul. A. Mickiewicza;
 5. zakup wozu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP Kramarzyny.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij