Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 15 czerwiec 2021
W dniach 7-9 czerwca 2021 r. prowadzono kontrolę prawidłowej segregacji odpadów zmieszanych na terenie Gminy Tuchomie. W tabeli poniżej zestawiono liczbę nieruchomości, które zostały poinformowane o niewłaściwej segregacji oraz nieruchomości, od których nie odebrano odpadów ze względu na rażące naruszenie zasad segregacji.
L.p. Miejscowość Liczba posesji
z informacją o niewłaściwej segregacji
- kartki
w tym, z których odpadów zmieszanych nie odebrano
1 CIEMNO 12 4
2 KRAMARZYNY 36 13
3  MASŁOWICE TRZEBIATKOWSKIE 8 3
4 MASŁOWICZKI 6 4
5 MASŁOWICE TUCHOMSKIE 5 2
6 MODRZEJEWO 13 5
7 NOWE HUTY 3 2
8 PIASZNO 5 4
9 TĄGOWIE 10 5
10 TRZEBIATKOWA 37 27
11 TUCHOMKO 12 2
12 TUCHOMIE 149 81
13 ZAGONY 5 1
  RAZEM 301 153
 
 
Kontrola spowodowana była znaczącym wzrostem ilości odpadów zmieszanych, jakie w kwietniu i maju 2021 r., zostały zebrane przez ZZO Sierzno z terenu naszej gminy.

Koszt gospodarki odpadami za maj 2021 r, wyniósł 72.651,51 zł, w tym:
  • odbiór odpadów od mieszkańców: 34.758,72 zł;
  • zagospodarowanie odpadów od mieszkańców: 25.664,60 zł;
  • odbiór odpadów z PSZOK: 2035,80 zł;
  • zagospodarowanie odpadów z PSZOK: 10.192,39 zł.
Miesięczny przypis środków, jakie gmina może, zgodnie z deklaracjami otrzymać, to kwota 53 800 zł. Deficyt tylko za ten jeden miesiąc wyniósł zatem 18.851,51 zł.

Powyższe spowodowane było m.in. wprowadzonym ustawowo (obowiązującym na terenie całego kraju) obowiązkiem odbioru odpadów zmieszanych w okresie od kwietnia do października, z częstotliwością co dwa tygodnie (a nie jak miało to miejsce wcześniej, raz na miesiąc). W związku z tym prawdopodobnie część mieszkańców zdecydowała się „dopełnić” pojemniki odpadami które powinny zostać zebrane selektywnie lub wcale nie powinny trafić do pojemników na śmieci. Takie postępowanie wpływa znacząco na koszt systemu zbiórki odpadów i może w konsekwencji spowodować kolejny wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Takiej sytuacji chcielibyśmy uniknąć.

Za zagospodarowanie odpadów zmieszanych płacimy 554 zł za tonę. W przypadku odpadów selektywnie zbieranych opłata za zagospodarowanie wynosi od 0 zł – 180 zł za tonę. Bezpośrednio, zgodnie z ustawą, spod domów mieszkańców odbierane są odpady selektywnie zbierane, jak: tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier oraz bio. Pozostałe odpady zbierane selektywnie, jak: odpady wielkogabarytowe (np. meble), leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady budowlano-rozbiórkowe należy dostarczyć na PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ul. Słonecznej w Tuchomiu, jest otwarty dwa razy w tygodniu:
  • w środy od 10.30 do 17.30;
  • w soboty od 8.00 do 15.00;
Na PSZOKU można pozostawić także wszystkie odpady selektywnie zbierane, jeśli np. zabraknie miejsca w pojemniku.

Do pojemników na odpady zmieszane (odbieranych spod domów) wrzucamy wyłącznie odpady nie podlegające segregacji.

Zachęcamy także do pobrania aplikacji na smartfona KIEDY ŚMIECI, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje dot. terminów odbioru odpadów w naszej gminie oraz informacje m.in. o sposobie segregacji odpadów.

Zachęcamy także do obejrzenia filmiku edukacyjnego przygotowanego przez ZZO Sierzno dla naszych szkół:W załączeniu, po raz kolejny, udostępniamy informację o sposobie segregacji śmieci. Jednocześnie przypominamy, że na przełomie 2020 i 2021 r., do każdego gospodarstwa domowego, informacja o załączonej treści została przesłana pocztą (wraz z wzorem nowej deklaracji śmieciowej). Prosimy o segregowanie odpadów stosując się do zawartych w informacji zasad. Tylko dzięki temu uda się nam prowadzić gospodarkę odpadami bez konieczności dalszego wzrosty opłaty za odpady.

Obecnie wszyscy jesteśmy zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów (ustawowo została wyłączona możliwość wyboru w deklaracji oddawania odpadów w sposób nieselektywny). Składając deklarację śmieciową każdy z nas taki stan rzeczy zaakceptował i potwierdził to własnoręcznym podpisem. Zatem wszyscy musimy stosować się do takiego stanu prawnego. Selektywna zbiórka to jednak przede wszystkim nasz przejaw dbałości o środowisko naturalne oraz niższe koszty.

W najbliższym czasie wspólnie z ZZO Sierzno przygotujemy uszczegółowioną ulotkę dot. segregacji odpadów, która następnie trafi do wszystkich mieszkańców naszej gminy.

W przypadku wątpliwości w sprawie segregacji odpadów wszystkie zapytania prosimy kierować bezpośrednio do Urzędu Gminy w Tuchomiu tel. 59 821 50 51 e-mail: k.sieprawska@tuchomie.pl. Na wszystkie pytania będziemy starali się odpowiadać na bieżąco, w przypadku wątpliwości odpowiedzi udzielimy po konsultacji z pracownikami ZZO Sierzno.

W załączeniu odpowiedź Kierownika Referatu Gospodarczego dot. zgłoszonych przez mieszkańców wątpliwości zamieszczonych w artykule w Kurierze Bytowskim z dn. 10 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij