Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 lipiec 2021
We wrześniu br. we wszystkich sołectwach gminy Tuchomie zaplanowano przeprowadzenie zebrań wiejskich, gdzie jednym z punktów będzie uchwalenie funduszu sołeckiego na 2022 r.
Już dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców aby przekazywali sołtysom swoje pomysły do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022. Dzięki temu fundusz sołecki wprost odzwierciedlał będzie potrzeby mieszkańców danego sołectwa. Pomysły należy zgłaszać sołtysom do końca sierpnia br., tak aby  mogły one zostać uwzględnione przy opracowaniu propozycji podziału środków na zebranie wiejskie.

Harmonogram zebrań wiejskich – wrzesień 2021
wraz z informacją o wysokości funduszu sołeckiego na 2022 r.
L.p. Sołectwo Termin Godzina Miejsce Kwota Funduszu Sołeckiego na
2022 r. /zł/
1. Nowe Huty 06.09.2021 19.00 Świetlica wiejska
w Nowych Hutach
16 628,56
2. Zagony 07.09.2021 19.00 Świetlica wiejska
w Zagonach
16 987,45
3. Masłowiczki 08.09.2021 19.00 Świetlica wiejska
w Masłowiczkach
17 525,78
4. Masłowice Tuchomskie  09.09.2021 19.00 Świetlica wiejska
w Masłowicach Tuchomskich
21 473,57
5. Kramarzyny 10.09.2021 19.00 Wiejski Ośrodek Kultury
w Kramarzynach
50 065,12
6. Piaszno 13.09.2021 19.00 Świetlica wiejska
w Piasznie
20 636,16
7. Masłowice Trzebiatkowskie 14.09.2021 19.00 Świetlica wiejska
w Masłowicach Trzebiatkowskich
17 166,89
8. Tągowie 15.09.2021 19.00 Świetlica wiejska
w Tągowiu
24 045,61
9. Trzebiatkowa 16.09.2021 19.00 Wiejski Ośrodek Kultury
w Trzebiatkowej
40 614,35
10 Modrzejewo 17.09.2021 19.00 Świetlica wiejska
w Modrzejewie
37 384,35
11. Ciemno 20.09.2021 19.00 Świetlica wiejska
w Ciemnie
25 301,73
12. Tuchomko 21.09.2021 19.00 Świetlica wiejska
w Tuchomku
26 258,76
13. Tuchomie 22.09.2021 19.00 Gminny Ośrodek Kultury
w Tuchomiu
59 815,00
RAZEM 373 903,33
 
 
Fundusz Sołecki w gminie  na rok 2022 jest wyższy, w stosunku do bieżącego roku o ok. 15 tys. zł.
Zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Fundusz sołecki w naszej gminie funkcjonuje od 2010 r.
Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców sołectw do uczestnictwa w zebraniach wiejskich i aktywnego udziału przy ustalaniu zadań do realizacji w roku 2022, w ramach funduszu sołeckiego.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij