Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 21 październik 2021
W związku ze wzrostem stwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju przypominamy o obwiązujących ograniczeniach i zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa (za pomocą maseczki ochronnej) w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w Urzędach, sklepach, Kościele, bankach, na poczcie, na klatce schodowej, w restauracji, w autobusie, tramwaju, pociągu, a także w przestrzeni otwartej w przypadku, gdy nie jest zachowany dystans min. 1,5 metra. Osoby nie stosujące się do obowiązujących ograniczeń mogą zostać ukarane mandatem.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Tuchomie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w Urzędzie Gminy Tuchomie w związku z zagrożeniem wywołanym epidemią koronawirusa SARS–CoV–2, wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu Gminy Tuchomie są obowiązane do (oprócz wspomnianego zakrywania nosa i ust) dezynfekcji rąk przy wejściu do Urzędu. W budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Wszystkie sprawy, o ile nie wymagają osobistej obecności w urzędzie, interesanci winni załatwiać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, e-mail, e-puap, profil zaufany), a jeśli nie jest to możliwe, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami urzędu.

Przypominamy, że stan epidemii trwa, a zagrożenie nie minęło.

Osoby, które nie zaszczepiły się jeszcze przeciwko COVID – 19, zachęcamy do jak najszybszego szczepienia. Niejednokrotnie w naszej historii pokazano, że szczepienia populacyjne, są jednym z najlepszych sposobów zwalczania epidemii chorób zakaźnych, do których zalicza się COVID – 19. Szczepienia przeciwko COVID – 19 są dostępne w naszym Ośrodku Zdrowia w Tuchomiu, rejestracja pod nr tel. 59 821 56 83. Przypominamy, iż osoby mające trudności z dotarciem do Punktu Szczepień mogą fakt ten zgłosić do Urzędu Gminy Tuchomie pod nr tel. 59 821 50 54. Dowieziemy do najbliższego Punktu Szczepień!

Na dzień dzisiejszy Rząd nie wprowadza dodatkowych ograniczeń, jednakże jeśli nie wykażemy rozwagi i samodyscypliny, możemy się liczyć z powrotem do lokdawnu, którego nasza gospodarka może nie wstrzymać.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które zaobserwowały u siebie gorączkę, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem mogące świadczyć o chorobie COVID – 19 powinny bezzwłocznie telefonicznie zgłosić się do lekarza rodzinnego, natomiast w przypadku, gdy mieliśmy bezpośredni kontakt z osobą zakażoną powinniśmy zawiadomić miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania.
 
Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27
77-100 Bytów
tel./fax 59 822 71 71, 59 822 36 85
telefon alarmowy całodobowy 736 333 550
Godziny pracy (poniedziałek - piątek) - 7.25-15.00
  
Telefoniczna Informacja Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia
tel. 800 190 590


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij