Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 10 marzec 2023
Przypominamy o zbliżającym się terminie opłaty za śmieci.
Przypominamy:
Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: do 15 każdego miesiąca – bez wezwania, w kwocie wskazanej w deklaracji.

Opłaty można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy gminy Tuchomie:
BS Bytów 98 9321 0001 0000 1821 2000 0480 podając imię i nazwisko wpłacającego z dopiskiem OPŁATA ZA ŚMIECI.


Baner

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij