Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 16 marzec 2023
Gmina Tuchomie w ramach projektu "Poprawa dostępności Gminy Tuchomie w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” zrealizowała 2 zadania poprawiające dostępność architektoniczną w budynku Urzędu Gminy:
  1. dostosowanie toalety do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez jej przebudowę,
  2. wymiana barierki i poręczy na klatce schodowej.
Łączny koszt wykonanych zadań wyniósł 61.031,61 zł.

Na realizację uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.


Dostępny samorząd – granty

 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij