Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Informacja o działalności gminy w okresie między sesjami Rady Gminy Tuchomie.
Data: 12 marzec 2021
Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z obradowaniem Rady Gminy Tuchomie na sesjach w trybie zdalnym, brak jest obecnie możliwości przedstawienia przez Wójta (w trakcie transmisji obrad) prezentacji zawierającej informacje o zrealizowanych w okresie międzysesyjnym zadaniach.
więcej


Zdjęcie do:  Maseczki dla Mieszkańców!!!
Data: 11 marzec 2021
Sołtysi poszczególnych Sołectw dostarczą maseczki dla każdego mieszkańca naszej Gminy.
więcej


Zdjęcie do:  Aplikacja z harmonogramem odbioru śmieci
Data: 10 marzec 2021
Zapraszamy Państwa do skorzystania z ogólnopolskiej, darmowej aplikacji z harmonogramem odbioru śmieci w miejscowościach naszej gminy.
więcej


Zdjęcie do:  Obowiązek rejestracji działalności rolniczej polegającej na produkcji oraz wprowadzaniu żywności do obrotu
Data: 10 marzec 2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie uprzejmie Informuję, iż istnieje obowiązek rejestracji działalności rolniczej polegającej na produkcji oraz wprowadzaniu żywności do obrotu w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
więcej


Zdjęcie do:  Petycja mieszkańców o zwiększenie funduszy unijnych dla Pomorza!
Data: 2 marzec 2021
Zgodnie z propozycjami Polskiego Rządu w latach 2021-2027 zmniejszy się wysokość środków pomocy unijnej dla Województwa Pomorskiego.
więcej


Zdjęcie do:  Kasa Urzędu Gminy w Tuchomiu ponownie będzie przyjmować płatności gotówkowe
Data: 26 luty 2021
Od dnia 1 marca 2021 r. (poniedziałek) w kasie Urzędu Gminy w Tuchomiu ponownie można dokonywać płatności gotówką. Kasa będzie czynna codziennie od godz. 7.30 do 14.30.
więcej


Zdjęcie do:  5 wolnych instalacji kotłów na biomasę (pellet)
Data: 25 luty 2021
Wójt Gminy Tuchomie informuje, że do dnia 08.03.2021 r. prowadzi dodatkowy nabór mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
więcej


Zdjęcie do:  Bezpłatne szkolenie komputerowe
Data: 24 luty 2021
Firma J&C Group zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych IC3 Spark dla osób, które spełniają poniższe kryteria:
więcej


Zdjęcie do:  Sołtysi rozniosą nakazy podatkowe
Data: 19 luty 2021
Informujemy, iż sołtysi będą roznosić nakazy podatkowe oraz dostarczą Państwu biuletyn informujący o zrealizowanych zadaniach, budżecie i planowanych inwestycjach.
więcej


Zdjęcie do:  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Data: 16 luty 2021
Gmina zakończyła prace związane z opracowaniem "Wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Tuchomie na lata 2021-2027". Plan został opracowany na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.). Przedstawione w planie przedsięwzięcia są ukierunkowane na dalszą modernizację oraz rozwój istniejącej infrastruktury wodociągowo– kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie, które wynikają z polityki inwestycyjnej gminy, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij