Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Życzenia Świąteczne dla Strażaków
Data: 21 grudzień 2022


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przesłać Wam najserdeczniejsze życzenia.
więcej


Zdjęcie do:  Nowa radna w Radzie Gminy Tuchomie.
Data: 21 grudzień 2022
Pani Kamila Tryba w niedzielnych (18 grudnia) wyborach uzupełniających została wybrana radną w okręgu wyborczym nr 9 (Tągowie).
więcej


Zdjęcie do:  Radni z wizytą w Modrzejewie
Data: 20 grudzień 2022
Na zaproszenie Fundacji Słoneczniki Radni Gminy Tuchomie odwiedzili Słonecznikowe Przedszkole w Modrzejewie.
więcej


Zdjęcie do:  Przekazanie autobusu dla Gminy Koropiec w Ukrainie.
Data: 20 grudzień 2022
Gmina Tuchomie wraz z pozostałymi gminami z naszego powiatu oraz Powiatem Bytowskim wsparła zakup autobusu dla Gminy Koropiec w Ukrainie.
więcej


Zdjęcie do:  Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2023 roku
Data: 20 grudzień 2022
Wójt Gminy Tuchomie na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327) oraz Uchwały Nr XXIV/280/2022 Rady Gminy Tuchomie z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, a także Uchwały Nr XXVI/288/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na rok 2023, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2023 roku.
więcej


Zdjęcie do:  Nowa elewacja budynku socjalnego w Tuchomiu
Data: 20 grudzień 2022
W dniu 16 grudnia zakończył się remont budynku socjalnego w Tuchomiu, którego celem było odnowienie elewacji.
więcej


Zdjęcie do:  Spotkanie wigilijne Senio-RITA
Data: 19 grudzień 2022
W dniu 15.12.2022r. w ramach projektu Senio-RITA odbyło się wigilijne spotkanie, brali w nim udział uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście.
więcej


Zdjęcie do:  Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Data: 16 grudzień 2022
W związku z obecnym okresem zimowym zachęcamy do zapoznania się z Komunikatami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytowie.
więcej


Zdjęcie do:  Warsztaty świąteczne w GOKu Tuchomie
Data: 15 grudzień 2022
W ramach projektu Razem w Drodze Q Przyszłości II, dnia 12 grudnia 2022 roku w GOK w Tuchomiu odbyły się warsztaty pieczenia pierniczków zakończone wizytą Mikołaja.
więcej


Zdjęcie do:  Gmina Tuchomie wsparła zakup nowej karetki dla bytowskiego szpitala.
Data: 14 grudzień 2022
Szpital Powiatu Bytowskiego zakupił nową karetkę ratownictwa medycznego.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij