Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Aukcja na drewno opałowe
Data: 20 maj 2022
Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemną aukcję, której celem jest zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie do samodzielnego pozyskania drewna poprzez mechaniczną wycinkę drzew (i/lub obcięcie gałęzi drzew) rosnących w pasie drogowym drogi gminnej 182016G (działka nr 254), 182017G (działka nr 201) na terenie gminy Tuchomie (wskazanych i oznaczonych przez gminę).
więcej


Zdjęcie do:  Obowiązek złożenia oświadczenia o zdalnej nauce w Ukrainie.
Data: 19 maj 2022
Kontynuowanie przez ucznia zdalnej nauki w Ukrainie wyłącza obowiązek szkolny w polskim systemie oświaty. Konieczne jest jednak złożenie stosownego oświadczenia.
więcej


Zdjęcie do:  Bezpieczne przejście dla pieszych.
Data: 19 maj 2022
Dobiegają końca prace związane z budową bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w miejscowości Tuchomie (ul. Słoneczna).
więcej


Zdjęcie do:  Konkurs Grantowy
Data: 17 maj 2022
Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza kolejną  edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
więcej


Zdjęcie do:  Wyniki etapu gminnego konkursu
Data: 16 maj 2022
Miło nam poinformować, że rozstrzygnięty został gminny etap konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2022" organizowanego przez Województwo Pomorskie przy współudziale pomorskich gmin i powiatów.
więcej


Zdjęcie do:  Informacja o Konieczności Wymiany Kopciuchów
Data: 12 maj 2022

Na podstawie uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego przypominamy o konieczności wymiany kopciuchów.

więcej


Zdjęcie do:  Rozbudowa z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuchomie - rozstrzygnięcia przetargowe.
Data: 12 maj 2022

W dwóch postępowaniach przetargowych wyłoniliśmy wykonawców dla wszystkich części zamówienia. Łączny koszt inwestycji wyniesie 11 106 541 zł.

więcej


Zdjęcie do:  Spotkanie Dotyczące Planu Ochrony dla Obszaru Ostoja Masłowiczki
Data: 12 maj 2022
W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (tzw. PZObis) finansowanego z działania 2.4:.Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa Il Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
więcej


Zdjęcie do:  Koszenie terenów zielonych.
Data: 12 maj 2022
Gmina Tuchomie rozstrzygnęła drugie zapytanie ofertowe na koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Tuchomie w roku 2022 we wszystkich sołectwach.
więcej


Zdjęcie do:  Defibrylator dla Gminy Tuchomie
Data: 11 maj 2022
10 maja 2022 r., podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Bytowie, Prezes Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Beata Hinc przekazała na ręce Wójta Gminy Tuchomie Jerzego Lewi Kiedrowskiego w formie darowizny defibrylator dla Gminy Tuchomie.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij