Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Wigilia dniem wolnym od pracy
Data: 21 grudzień 2020
Zarządzeniem Wójta Gminy Tuchomie z dnia 27 listopada 2020 roku ustala się dzień 24.12.2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Otwarty konkurs ofert - 2021
Data: 18 grudzień 2020
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/158/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, a także projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na rok 2021, Wójt Gminy Tuchomie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2021 roku.
więcej


Zdjęcie do:  Szczepienia członków Ochotniczej Straży Pożarnej przeciwko COVID – 19
Data: 17 grudzień 2020
Informujemy, iż w związku z akcją szczepień służb mundurowych przeciwko COVID – 19 członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy chcący poddać się dobrowolnemu szczepieniu, muszą dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Tuchomie, pok. nr 10 lub pocztą elektroniczną na adres e - mail: r.trzebiatowski@tuchomie.pl, do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 13.00, wypełnione i podpisane oświadczenie woli, zgodnie z załącznikiem. 
więcej


Zdjęcie do:  Informacja dot. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tuchomie.
Data: 17 grudzień 2020
Od 1 stycznia 2021 r. nastąpią zmiany w systemie gospodarki odpadami, które zobowiązani jesteśmy wprowadzić zgodnie z regulacjami ustawowymi:
więcej


Zdjęcie do:  Starosta Bytowski ostrzega przed dzikami
Data: 16 grudzień 2020
Na terenach zurbanizowanych powiatu bytowskiego, coraz częściej pojawiają się dziki, ponieważ człowiek wkracza w obszary, które były ich naturalnymi ostojami.
więcej


Zdjęcie do:  1500 zł na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej
Data: 15 grudzień 2020
Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
więcej


Zdjęcie do:  Informacja dotycząca projektów z OZE
Data: 15 grudzień 2020
Informacja dotycząca dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Tuchomie, która jest realizowana w ramach projektu „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.
więcej


Zdjęcie do:  Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla seniorów.
Data: 14 grudzień 2020
Już po raz trzeci 80 seniorów z naszego powiatu będzie mogło skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciwko pneumokokom. Program współfinansowany jest w 50% ze środków budżetu Powiatu Bytowskiego i Samorządu Województwa Pomorskiego. 
więcej


Zdjęcie do:  Brak wsparcia dla gminy Tuchomie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Data: 11 grudzień 2020
W ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Tuchomie złożyła 5 wniosków:
więcej


Zdjęcie do:  Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Data: 11 grudzień 2020
W dniu dzisiejszym zawarta została przez gminę Tuchomie umowa na odbiór odpadów komunalnych. Przez najbliższe dwa i pół roku zadanie to realizowane będzie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij