Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 27 lipiec 2016, 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska  Rady  Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 roku (środa) o godzinie 1100  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie z  Przewodniczącym Rady Powiatowej Pomorskiej izby Rolniczej o sprawach bieżących, nowym Prawie Łowieckim i Wodnym.
 3. Zaopatrzenie w wodę:
  1. aktualizacja regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuchomie,
  2. plany inwestycyjne wodno – kanalizacyjne,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
 4. Rozważenie zawarcia porozumienia z innymi gminami odnośnie wspólnego ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na działania:
  • 11.2 RPO gospodarka odpadami (segregacja biodegradowalna, osady po ściekowe).
  • 10.4 RPO redukcja emisji (modernizacja oświetlenia ulicznego).
  • 10.3 RPO odnawialne źródła energii (pompy ciepła oraz fotowoltaika na obiekty gminne).
  • 11.1 RPO ograniczenie zagrożeń naturalnych (j. Orlicko, selektywne alarmowanie OSP).
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij