Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 wrzesień 2019
Żniwa w tym roku rozpoczęły się bardzo wcześnie, wszyscy rolnicy przed dożynkami zebrali zboża. Plony były dobre, lepsze niż w ubiegłym roku, według ODR wyniosły średnio 3 tony zboża z hektara.
Mieliśmy też suszę, która zmniejszyła plony kukurydzy, łubinu i traw. Niskie są też ceny sprzedaży niektórych zbóż, ale dopóki są unijne dopłaty, nie jest źle. Gmina Tuchomie jest mocno związana z rolnictwem. Mamy 719 gospodarstw rolnych oraz jesteśmy zagłębiem producentów maszyn rolniczych (trzy duże firmy) mamy też własne, funkcjonujące targowisko – rynek, na którym rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty. Dziękuję rolnikom za trudną całoroczną pracę, dziękuję za otrzymany symboliczny chleb, którym się podzieliliśmy, dziękuję za owoce Waszej ciężkiej pracy.

Rolnikom życzę wszelkiej pomyślności, niech Wam się szczęści w polu i zagrodzie.

Serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi Franciszkowi Pudlewskiemu za odprawienie dożynkowej mszy świętej jako dziękczynienia za zebrane plony oraz w intencji rolników. Dziękuję Państwu Annie i Witoldowi Chamier Gliszczyńskim z Tągowia za przyjęcie zaszczytnych obowiązków starostów dożynkowych. Dziękuję za zaangażowanie wielu osób w przygotowanie dożynek. Szczególnie dziękuję pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołu Szkół i Urzędu Gminy w Tuchomiu. Dziękuję Pani sołtys i radzie sołeckiej Tuchomia za piękne udekorowanie wsi i zaangażowanie w przygotowaniu dożynek oraz wszystkim mieszkańcom, którzy udekorowali swoje posesje. Podziękowania dla Pana Jerzego Szredera za profesjonalną i ciekawą konferansjerkę.

Szczególnie gorąco dziękuję sołectwom za przygotowanie rekordowej liczby wieńców dożynkowych i stołów biesiadnych.

Laureatami w konkursie wieńców dożynkowych zostały sołectwa:
 • Tągowie (I miejsce);
 • Tuchomie (II miejsce);
 • Masłowiczki (III miejsce);
 • Ciemno, Masłowice Tuchomskie, Tuchomko, Nowe Huty, Trzebiatkowa, Kramarzyny, Zagony i Piaszno (wyróżnienia).
W konkursie stołów biesiadnych laureatami zostały sołectwa:
 • Kramarzyny (I miejsce);
 • Trzebiatkowa (II miejsce);
 • Tuchomie (III miejsce);
 • Tuchomko, Nowe Huty, Masłowice Tuchomskie, Modrzejewo, Piaszno i Zagony (wyróżnienia).
Serdeczne gratulacje kieruję w stronę laureatów konkursu Piękna Wieś Pomorska:
 • Pani Agnieszki Strzeleckiej (I miejsce w kategorii zagroda);
 • Państwa Marii i Mariana Lońskich (wyróżnienie w kategorii zagroda);
 • Sołectwa Trzebiatkowa (I miejsce w kategorii wieś);
 • Sołectwa Kramarzyny i Tuchomko (wyróżnienia w kategorii wieś).
W trakcie dożynek nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej aktywnego seniora Srebrne Serce zorganizowanego w ramach projektu „Srebrna Sieć”, którego równorzędnymi laureatami zostali:
 • Pani Irena Wrońska z Tuchomia;
 • Pani Krystyna Rekowska z Tągowia;
 • Pan Jan Wirkus z Ciemna.
Cieszę się, że wspólnie kultywujemy piękną tradycję dożynek. Niech to święto przyczyni się do dalszej integracji naszej wspólnoty lokalnej.

Wójt Gminy Tuchomie
Jerzy Lewi Kiedrowski

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij