Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 listopad 2022
Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemną aukcję, której celem jest zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie do samodzielnego pozyskania drewna poprzez mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych i na działkach gminnych w miejscowościach: Tuchomko (2 szt. drzew), Trzebiatkowa (18 szt. drzew), Kramarzyny (4 szt. drzew), Tągowie (12 szt. drzew), Tuchomie (5 szt. drzew), Ciemno (14 szt. drzew) na terenie gminy Tuchomie.
Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji i w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku dokonać wycinki drzew.

Liczba drzew do wycinki objętych niniejszą aukcją wynosi: 55.

Zasady zbycia drewna opałowego oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania robót określono w specyfikacji.

Pisemne oferty do aukcji należy składać w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pokój nr 5 (sekretariat) do dnia 17 listopada 2022 r. do godziny 9.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem na kopercie: „AUKCJA – ZAKUP DREWNA OPAŁOWEGO - XI 2022"

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij