Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 czerwiec 2020, 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie uchwał i tematów na sesję Rady Gminy:
  1. przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok
  2. udzielenie Wójtowi Gminy Tuchomie wotum zaufania,
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  4. absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
  5. zmiany w tegorocznym budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej,
  6. zaciągniecie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tuchomie,
  7. niedochodzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
  8. zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego,
  9. zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych,
  10. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na okres powyżej 3 lat,
  11. określenie warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Tuchomiu.
  12. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchomie dla działek nr 505/5 i 505/6 obręb ewidencyjny Tuchomie,
 3. Bezpieczeństwo obywateli:
  1. funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, organizacja imprez podczas epidemii, zarzadzanie kryzysowe,
  2. OSP - zakup sprzętu oraz samochodu dla Kramarzyn, udział OSP dotyczący walki z epidemią,
  3. Bezpieczeństwo mienia gminnego, monitoring, ubezpieczenia.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij