Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 4 lipiec 2018, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie z doktorem Gusarskim w sprawie dzierżawy pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu i planowanych zmian.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
 1. ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 2. zmiany w tegorocznym budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 3. zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 4. powołanie rady seniorów,
 5. przyjęcie gminnego programu wspierania rodziny,
 6. projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Tuchomie – działek nr 505/5 i 505/6 położonych w Tuchomiu,
 7. zmiany w statucie Gminy Tuchomie,
 8. wynagrodzenie Wójta,
 9. zarządzenie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Modrzejewo.
4. Sprawy bieżące, w tym:
 1. podział działki nr 8/14 w Tuchomiu,
 2. informacja o ubezpieczeniu mienia,
 3. rozpatrzenie pism od mieszkańców.
5.  Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij