Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 21 listopad 2016, 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Bezpieczeństwo obywateli - zapoznanie się z funkcjonowaniem i problemami OSP i Policji.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
  2. opiniowanie budżetu gminy Tuchomie na 2017 rok,
  3. porozumienie z gminami w sprawie wspólnego projektu – selektywne alarmowanie,
  4. porozumienie z gminami Borzytuchom i Czarna Dąbrówka w sprawie wspólnej realizacji projektów OZE, działanie 10.3 RPO, oraz gospodarka odpadami – doposażenie PSZOK, działanie 11.2 RPO,
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji.
 5. Plan pracy Komisji na 2017 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia. 
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij